Tryggare Uppsala län

Ett tryggare Uppsala län angår oss alla. Frågor om trygghet har betydelse för att människor och företag ska vilja etablera sig, stanna, utvecklas och trivas i Uppsala län.

För att åstadkomma ett tryggare Uppsala län krävs kraft, uthållighet och, inte minst, samverkan. En förutsättning för det trygghetsskapande arbetet är därför att alla är delaktiga.

Konceptet Tryggare Uppsala Län handlar om att skapa organisatoriska förutsättningar för ett sådant deltagande.

 Tillsammans kan vi göra skillnad!

Logotyper Tryggare Uppsala län